Regisseren van de informatievoorziening: Wat is dat eigenlijk?

Een zoektocht naar een theoretisch kader met praktische meerwaarde

4 december 2013
In dit artikel:

Een toereikende informatievoorziening is essentieel voor het functioneren van moderne organisaties. Informatie is een randvoorwaarde voor zowel primaire als besturende en ondersteunende processen. Informatievoorziening wordt steeds complexer doordat deze steeds vaker ge.ntegreerd wordt in het primaire proces. Ook de organisatie van de informatievoorziening wordt steeds complexer. Er is sprake van een keten van partijen, zowel binnen als buiten de organisatie, die van elkaar afhankelijk zijn. In deze situatie ontstaat er behoefte aan een regisserende functie op de informatievoorziening.

Ga naar de hele artikel

Kees van Oosterhout