Lessons learned bij toepassing van process mining

24 december 2013
In dit artikel:

Het onderwerp ‘process mining’1 is al een aantaljaren een hot topic. In dit tijdschrift verscheen driejaar geleden een artikel van dezelfde auteur entwee medeauteurs [BEZV09]. Dat artikel ging overde toepassing van process mining in IT-auditing.Nu, drie jaar verder, geeft dit artikel de lessen weerdie de auteur en haar collega’s de afgelopen jarenbij toepassing in de praktijk hebben geleerd.

Ga naar het hele artikel

Maria Haasnoot-Bezverhaya