Interview met Corien Prins

Over vernetwerken van informatie, decontextualiseren … en meer

22 december 2013
In dit artikel:

Op 15 maart 2011 heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport iOverheid aangeboden aan de regering. In dit rapport concludeert de WRR dat in de dagelijkse digitale praktijk een ioverheid is ontstaan die gebruikmaakt van nieuwe informatiestromen die door ICT mogelijk zijn gemaakt. Deze nieuwe i-overheid loopt echter flink uit de pas met de bestaande structuur en de verantwoordelijkheden van de overheid. De overheid staat voor de uitdaging om op een nieuwe manier om te gaan met de inzet van ICT in het openbaar bestuur. De kunst voor de overheid daarbij is om niet alleen ICT op innovatieve wijze te gebruiken in haar beleid en beleidsuitvoering maar tegelijkertijd ook haar burgers te beschermen tegen de voorzienbare en onvoorzienbare effecten van ICT en in het bijzonder complexe informatiestromen.

Ga naar het hele artikel

Thea Gerritse en Thomas Wijsman