Wet- & regelgeving en de IT-auditor (deel 2 – Wbp)

Uitbesteding bij financiële ondernemingen

26 november 2013
In dit artikel:

Aan uitbesteding kleven risico’s. Daarom worden op grond van wet- en regelgeving eisen gesteld aan uitbesteding bij financiële ondernemingen. In het eerste deel van dit artikel1 is ingegaan op de Wet financieel toezicht (Wft), de eisen die de Wft stelt aan uitbesteding door financiële ondernemingen en de rol die de IT-auditor kan spelen ten aanzien van de naleving van de Wft. Nu komt aan bod wat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voor IT-auditor betekent.

Ga naar het hele artikel

Jeroen van Puijenbroek