Kan de it-auditor actief bijdragen aan een moderne Informatiehuishouding?

Van informatie op orde naar informatie met toekomstwaarde

4 december 2013
In dit artikel:

Binnen de overhead id veel aandacht voor het op orde krijgen van de (digitale) informatiehuishouding 1  van het Rijk. Diverse rapporten waaronder recentelijk weer een van de Algemene Rekenkamer liegen er namelijk niet om [ALGE10]. De kwaliteit van de informatie en de informatiehuishouding van het Rijk laten te wensen over en daardoor is zij niet in staat behoorlijk verantwoording af te leggen. Dit probleem zou zelfs nog versterkt worden door de toenemende digitalisering. Dat een geode en betrouwbare informatiehuishouding noodzakelijk is voor een adequaat functionerende overhead en dat structurele verbeteringen nodig zijn, werd begin dit jaar nogmaals benadrukt door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer [BRIE10]. In dit artikel ga ik in op de rijksbrede acties om de geschetste problematiek aan te pakken en de actieve rol daarbij van de IT-auditor.2

Ga naar de hele artikel

Marcel de Bruijn