Kwetsbaarheden in beeld?

Webapplicatie-onderzoek bij de Rijksoverheid

8 november 2013
In dit artikel:

Internet is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Nederland loopt voorop als breedbandland en het aantal online transacties door consumenten neemt gestaag toe. Commerciële instellingen maken op grote schaal gebruik van webapplicaties en de overheid volgt snel. Toepassingen die door de overheid worden ingezet zijn bijvoorbeeld DigiD en de elektronische gemeenteloketten die op veel plaatsen beschikbaar zijn. EDP AUDIT POOL komt in haar onderzoeken steeds vaker webapplicaties tegen waar burgers en bedrijven transacties mee uit kunnen voeren. In dit artikel beschrijven wij wat de risico’s zijn van webapplicaties, hoe EDP AUDIT POOL webapplicatie-onderzoek uitvoert en welke stappen in dit onderzoek worden doorlopen. Het artikel is primair bedoeld voor personen die in algemene zin meer te weten willen komen over dit onderwerp. In dit stuk worden enkele voorbeelden aangehaald waarbij andere organisaties dan de overheid figureren, het gaat hierbij om risico’s die in de praktijk zijn gesignaleerd en waarover is gepubliceerd.

Ga naar het hele artikel

Johan Schuyl en Ad Buckens