De application server in het middelpunt

26 november 2013
In dit artikel:

Steeds meer organisaties maken gebruik van application servers om informatie uit databases te ontsluiten. Dit heeft grote consequenties voor de manier waarop de netwerkarchitectuur wordt ingericht. Wat betekent dit voor de IT-auditor? In dit artikel wordt eerst ingegaan op het begrip application server en wordt daarna duidelijk gemaakt op welke manier de application server-architectuur tot stand gekomen is. Vervolgens wordt uitvoeriger ingegaan op een aantal centrale componenten, waarbij het concept Identity Management een belangrijke plaats inneemt. Vanuit deze beschrijving wordt ten slotte een aantal aandachtspunten voor de IT-auditor geïdentificeerd.

Ga naar het hele artikel

John Zuidweg