Rational Unified Process: aandachtspunten voor de auditor

1 december 2013
In dit artikel:

Systeemontwikkelingsorganisaties introduceren met regelmaat nieuwe of andere softwareontwikkelmethoden. Vaak ligt hier een ontevredenheid over de resultaten van de tot dat moment gebruikte methode aan ten grondslag, maar ook de invoering van nieuwe software of systemen kan een introductie bewerkstelligen. De Rijksoverheid gebruikt sinds enige tijd ook Rational Unified Process (RUP) als methodiek bij de ontwikkeling van software.

Lees het hele artikel

Gerard van den Berg