Referentiearchitecturen: hulpmiddel voor architect en IT-auditor

2 december 2013
In dit artikel:

In de afgelopen jaren zijn er binnen de overhead verschillende referentiearchitecturen tot stand gekomen. De bekendste daarvan is de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA). Deze referentiearchitecturen zijn in toenemende mate sturend voor de architecturen van overheidsorganisaties of van grote overheidsprojecten. In dit artikel wordt uiteengezet wat een referentiearchitectuur is, wat de doelstellingen er van zijn en welke nu gereed of in ontwikkeling zijn. Aan het einde komt ook de rol van de IT-auditor aan de orde.

Ga naar de hele artikel

Rob Meijer