Rechtspositie en broncode

Risicobeperking softwaregebruik

10 december 2013
In dit artikel:

De voordelen van geautomatiseerde systemen en goede software hoeven we tegenwoordig niet meer uit te leggen. Gebruikers kunnen bij een juiste keuze en goed gebruik hun werk veel effici.nter en effectiever uitvoeren. Dat er aan software ook negatieve kanten zitten en soms zelfs risico’s kleven, is bij IT-auditors bekend. Om een van de haken en ogen te noemen: sommige software is (erg) onderhoudsgevoelig waardoor organisaties in meer of mindere mate afhankelijk zijn van de leverancier die vaak auteursrechthebbende is op de software. Dit artikel gaat in op de juridische aspecten van software en de vraag of deze afhankelijkheidsrisico’s kunnen worden vermeden. Ook gaan we in op welke maatregelen je kan nemen en welke rol de IT-auditor daarin kan spelen.

Ga naar het hele artikel

Henri Hensen en Erik-Jan Kreuze