VIRTUALISATIE: alleen maar voordelen? (deel 2)

28 november 2013
In dit artikel:

In het eerste deel van dit artikel (De EDP-Auditor 2009-1) kwam het concept virtualisatie aan bod. Ook is ingegaan op de oorsprong van virtualisatie en zijn toepassingen van deze techniek toegelicht. Om de behandelde theorie vervolgens te relateren aan de praktijk, werd een casus beschreven. Daarnaast is aandacht besteed aan aandachts- en knelpunten met betrekking tot de toepassing van virtualisatie. Om ten slotte te illustreren wat voor invloed de toepassing van virtualisatie heeft op de IT-processen, werden de ITIL-processen onder de loep genomen. In dit tweede deel van het artikel wordt een raamwerk ontwikkeld dat de IT-auditor kan helpen de risico’s te identificeren bij een virtualisatietraject.

Ga naar het hele artikel

Angelo Montero