AVG-Privacy Control Framework gepubliceerd

7 mei 2018
In dit artikel:

Door de NOREA is het Privacy Control Framework (PCF) als een Engelstalige handreiking (‘Guide’) gepubliceerd.

Het primaire doel van het PCF is het bieden van een handreiking aan (audit) professionals bij het beoordelen of de controledoelstellingen van een entiteit met betrekking tot privacy en bescherming van persoonsgegevens worden bereikt. Naast de kernelementen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is rekening gehouden met ‘best practices’ op het gebied van privacy- en gegevensbescherming en informatie lifecycle management. Als zodanig kan het PCF worden gebruikt als startpunt voor op maat gemaakte privacyaudits. Het PCF bevat de voorgeschreven doelstellingen en elementen voor privacy-opdrachten op basis van de NOREA Assurance richtlijn 3000.

Ten behoeve van de presentatie is een persbericht gepubliceerd alsmede een oplegnotitie voor de IT-auditors (RE’s).

Niet gecategoriseerd