Consultatie: Praktische handreiking voor interne auditors bij de jaarlijkse audit van PSD2

25 juli 2019
In dit artikel:

In het voorjaar van 2019 hebben vertegenwoordigers van de Kennisgroep Betalingsverkeer van de NOREA, de Betaalvereniging Nederland en de Werkgroep IT Auditing van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB/WgCIA) de vereiste auditaanpak voor de Payment Services Directive 2 (PSD2) besproken. Eén van de doelen van deze besprekingen was om een ​​vooraf overeengekomen, gestandaardiseerde en pragmatische auditaanpak op te zetten die voldoet aan de wettelijke vereisten en die wordt onderschreven door alle betrokken financiële instellingen (en bruikbaar voor alle niet-betrokken instellingen). Het voorlopige resultaat is een structuur die flexibiliteit van aanpak, hergebruik van eerder geplande auditactiviteiten biedt en die –zo nodig- gemakkelijk kan worden aangepast om te voldoen aan steeds veranderende voorschriften.

In dit consultatiedocument vindt u een schets van een voorgestelde auditbenadering: het doel is om feedback te verzamelen die kan worden gebruikt voor verdere verbetering en/of verfijning van de praktische richtlijnen voor de jaarlijkse audit van PSD2.

Vragen of feedback kunnen tot uiterlijk 31 augustus 2019 worden gestuurd naar hans.koster@nl.abnamro.com en tom.vandeven@devolksbank.nl. De feedback wordt verwerkt in het document ‘Praktische handreiking voor de audit van PSD2’, dat in september 2019 zal worden gepubliceerd.

Niet gecategoriseerd