Grote IT-projecten: bestuurders moeten véél beter gebruik maken van de beschikbare tools, desnoods de ‘stopknop’

29 september 2015
In dit artikel:

De Nederlandse beroepsorganisaties van IT-auditors, NOREA en ISACA, constateren dat bestuurders véél effectiever gebruik moeten maken van de instrumenten en ‘best practices’ die beschikbaar zijn om grote ICT-projecten in goede banen te leiden.

Tijdens de jaarlijkse IT-auditorsdag, op 24 september 2015 in de Schouwburg van Amstelveen, blijkt dat in theorie en praktijk veel voortschrijdend inzicht omtrent effectief projectmanagement is uitgekristalliseerd. De kwaliteit van de besluitvorming blijft daarbij achter. Vanuit verschillende invalshoeken kunnen IT-auditors bestuurders ondersteunen bij het beheersen van projecten:

  • Verbetering van de effectiviteit en doelmatigheid van projecten
  • Riskmanagment en Quality Assurance als instrumentarium voor projectcontrol
  • Project-assurance als ´Third Line of Defense´, waarbij de auditfunctie als bewaker van de projectdoelstellingen optreedt

Op basis van de beschikbare expertise zijn kritische succesfactoren bekend en kunnen de eventuele risico’s tijdig worden onderkend.

Desondanks blijkt in de praktijk dat veel projecten ‘doormodderen’ door een gebrekkige aansturing en koudwatervrees van bestuurders. Dagvoorzitter Hans Donkers zegt daarover: ‘Projectsucces of -falen, met name mislukte IT-projecten, krijgt  veel aandacht in de pers. De indruk wordt daarbij gewekt dat we niet weten hoe we projecten tot een succes kunnen maken, niets is minder waar. Ook de sprekers op de jaarlijkse IT-auditorsdag van onder meer Shell, Alliander, de Standish-Group en ING hebben wederom aangetoond dat het instrumentarium er is en in het veld wordt gebruikt. Het wordt tijd dat bestuurders zich dit ook realiseren en daarvan bij de opdrachtformulering en inrichting van projecten blijk geven. Ik ben ervan overtuigd dat succes van grote ICT-projecten een keuze is. Als organisaties bereid zijn om echt voor succes te gaan dan krijgen ze het ook voor elkaar. De praktijk bewijst het’.

bron: Persbericht NOREA, 24-9-2015

Hans Donkers
Niet gecategoriseerd