Herziene Corporate Governance Code: IT moet op orde zijn!

9 december 2016
In dit artikel:

Op 8 december 2016 is de nieuwe Corporate Governance Code gepubliceerd door de Monitoring Commissie.

NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors, spreekt haar grote waardering uit voor het werk van de Monitoring Commissie Corporate Governance om de Code te actualiseren en op geselecteerde thema’s aan te vullen voor de verdere ontwikkeling van normen en waarden voor goed bestuur en de verantwoording daarover door bestuurders, commissarissen en aandeelhouders van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

De herziene Code legt nadruk op waardecreatie op de langere termijn. De code kiest daarmee bewust positie in het spanningsveld tussen kortere termijn winstmaximalisatie en langere termijn verantwoordelijkheid. De herziene Code benoemt expliciet ‘gedrag en cultuur’ als aandachtspunt en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor onder andere effect op leefomgeving. Ook de verwachtingen omtrent de rol van de internal auditor is verder toegelicht. Daarnaast is het toezicht op het bestuur ten aanzien van de toepassing van informatie- en communicatietechnologie van de vennootschap, als een verantwoordelijkheid van de auditcommissie aangemerkt. Aan de herziene Code is expliciet toegvoegd dat de auditcommissie zich bezig houdt met risico’s op het gebied van cybersecurity.

Het formaliseren van dit toezicht wordt door de NOREA als een belangrijke eerste stap beschouwd. IT is een belangrijke enabler voor innovatie en bedrijfsvoering. Innovatie en IT gaan hand in hand. De herziene Code zorgt ervoor dat IT in de bestuurskamers op de agenda wordt gezet – zo dat niet al het geval is. IT moet gewoon op orde zijn en dat is een verantwoordelijkheid van het bestuur.

IT-Governance vergt aansturing vanuit de bestuurskamer. Dat dit voor veel organisaties nog nadere invulling behoeft is helder. De ‘IT-commissaris of -bestuurder’ gaat er komen of is er in sommige gevallen al in de vorm van een Chief Information Officer (CIO) of een Chief Information Security Officer (CISO). Gedrag en cultuur moet er voor zorgen dat ze zich geen ‘roepende in de woestijn’ voelen, zonder adequate support vanuit de bestuurslaag. Een digitale agenda, gebaseerd op visie en strategische uitgangspunten met betrekking tot business en IT is eveneens een belangrijke randvoorwaarde. Met name voor bedrijven en organisaties van openbaar belang, die dus onderdeel uitmaken van onze vitale infrastructuur, geldt dat het expliciet beleggen van de ICT verantwoordelijkheid bij een bestuursfunctionaris als ‘best practice’ zou moeten gelden.

Jeroen Biekart,
Voorzitter NOREA

(bron: Persbericht NOREA d.d. 8-12-2016

Niet gecategoriseerd