IT-audit geïntegreerd in de controle-aanpak

26 juni 2014
In dit artikel:

Onlangs is een gezamenlijk studierapport van NBA, NOREA en TUACC gepresenteerd over de jaarrekeningcontrole in het mkb: IT-audit geïntegreerd in de controle-aanpak.

Het rapport is primair geschreven voor accountants die zich in hun dagelijkse werk bezig houden met jaarrekeningcontroles. Het is echter ook zeer geschikt voor IT-auditors die worden ingeschakeld om, samen met de accountant, de effectieve vraagstelling en scope van de jaarrekeningcontrole te bepalen.

Doel is het bij elkaar brengen van (traditionele) accountantscontrole en IT-audit in een Integrated Audit Approach.

Een link naar het studierapport (pdf) treft u hier aan.

Niet gecategoriseerd