NOREA Privacy Control Framework vernieuwd (2.0)

20 juli 2019
In dit artikel:

In de afgelopen weken heeft NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors (RE’s), gewerkt aan een nieuwe versie van het Privacy Control Framework (PCF). De eerste uitgave van het PCF zag het levenslicht net vóór de inwerkingtreding van de AVG in mei 2018. Op basis van praktijkervaringen van gebruikers en recente ontwikkelingen in privacy verschijnt er vandaag een versie 2. Nieuwsgierig naar de wijzigingen? Lees dan verder.

In de kern en doelstelling verandert het PCF niet. Nog steeds is het erop gericht IT-auditors (en andere professionals) te ondersteunen bij het beoordelen van privacybeheersing tegen de achtergrond van de AVG als wettelijk kader. Het PCF is opgebouwd uit een verzameling beheersingsdoelstellingen met daarop afgestemde beheersingsmaatregelen, die in samenhang een toetsingskader zijn voor de verwerking van persoonsgegevens. Wat verandert er wél?

De formulering van die beheersingsmaatregelen is op veel plaatsen opgepoetst en aangescherpt, en hun aantal is teruggebracht van 104 naar 95; niet omdat er overbodige zaken in stonden, maar door een logischere formulering en combinatie van controls. Nieuw is dat PCF 2.0 per maatregel aangeeft of die van toepassing is op een verwerkingsverantwoordelijke, een verwerker, of op beide. In vergelijking met de eerste versie geeft versie 2 uitgebreider en duidelijker aan hoe de beheersingsdoelstellingen en maatregelen van het PCF gebruikt kunnen worden in assurance opdrachten (volgens Richtlijn 3000 en SOC 2®) en bij het verkrijgen van het Privacy Audit Proof® keurmerk.

In een nieuwe bijlage wordt ingegaan op de relatie van het PCF met ISO-standaarden op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (27001, 27002, 29100 en de nieuwe 27701). Tenslotte komt – op veler verzoek – PCF 2.0 naast de Engelstalige ook in een Nederlandstalige versie beschikbaar.

Niet gecategoriseerd