NOREA-reactie op rapport Commissie Toekomst Accountancysector

30 januari 2020
In dit artikel:

De Commissie Toekomst Accountancysector heeft vandaag haar rapport met aanbevelingen gepresenteerd en overhandigd aan de Minister van Financiën. Enkele conclusies en aanbevelingen, die ook al in de voorlopige bevindingen stonden, zijn ook in de definitieve versie overeind gebleven, te weten:

Niet-financiële informatie moet niet volledig worden voorbehouden aan accountants. Accountants moeten bovendien transparant zijn over de mate van zekerheid die aan een onderzoek naar niet-financiële informatie ontleend kan worden.

Het accountantsberoep zal door technologische ontwikkelingen ingrijpend veranderen. De kwaliteit van controles kan door innovatie, bijvoorbeeld door toepassing van nieuwe technologie, omhoog. Belemmeringen in de toepassing van nieuwe technologie in controlestandaarden en toezicht moeten worden weggenomen en in de opleiding moet daaraan voldoende aandacht worden besteed.
Deze conclusies zijn ook vertaald in de aanbevelingen om in de wettelijke controles meer aandacht te schenken aan financiële fraude en (dis)continuïteit (aanbeveling 5) en ruimte te bieden aan andere professionals m.b.t. niet-financiële informatie, waarbij de accountants ook transparant moeten zijn over de mate van zekerheid die aan een onderzoek naar niet-financiële informatie ontleend kan worden (aanbeveling 6). Ook beveelt de commissie aan belemmeringen in de toepassing van nieuwe technologie in controlestandaarden en toezicht weg te nemen en om in de opleiding daaraan gepaste aandacht te besteden (aanbeveling 21).

De NOREA onderschrijft deze conclusies en aanbevelingen: door innovaties en de steeds grotere impact van informatietechnologie (IT), is de beoordeling van de betrouwbaarheid en continuïteit van IT en daarmee in toenemende mate organisaties als geheel inmiddels een zéér substantieel onderdeel van het (accountants)controleproces, waarbij ook de inzet van nieuwe technologie noodzakelijk wordt, inclusief de daarvoor noodzakelijke expertise.

De NOREA is verrast door de wijze waarop de commissie ‘met instemming’ de NBA-Youngprofs citeert (180): ‘Wij achten het in de nabije toekomst denkbaar dat een nieuwe beroepsgroep ontstaat die zich toespitst op niet-financiële informatie. Een situatie herkenbaar vanuit het verleden, ten tijde van het ontstaan van de Register EDP-auditors.’

De EDP- of tegenwoordig IT-audit (of digital-audit) is onverminderd relevant en misschien wel de belangrijkste tak van de niet-financiële informatie. In het tijdperk waarin digitalisering in rap tempo toeneemt, wordt zekerheid over continuïteit en betrouwbaarheid van data steeds belangrijker en daarmee de essentie van het vakgebied IT-auditing. De toekomst is nu!

Niet gecategoriseerd