Organisaties moeten meer oog hebben voor Software Asset Management

26 maart 2019
In dit artikel:

De meerderheid van de IT-auditors is van mening dat bedrijven niet genoeg aandacht schenken aan Software Asset Management. Dat blijkt uit een recent onderzoek van NOREA onder de leden van deze beroepsorganisatie van IT-auditors in Nederland. Input voor de vragen aan de IT-auditors is onder meer geleverd door softwarelicentiespecialist B-lay. Volgens een royale meerderheid van de ondervraagden levert het beter managen van licenties en het naleven van de voorwaarden grote financiële voordelen op, maar wordt hier pas op gestuurd nadat softwareleveranciers erop gaan toezien dat klanten de licentievoorwaarden ook daadwerkelijk naleven.

Groot belang, maar te weinig aandacht
70 procent van de ondervraagden is het eens met de stelling dat software een van de belangrijkste kapitaalgoederen van bedrijven vertegenwoordigt. Het is dan ook van het grootste belang dat de manier waarop software wordt gebruikt in goede banen wordt geleid. Door softwarecontracten met leveranciers beter te managen en de licentievoorwaarden beter na te leven kunnen namelijk financiële voordelen worden gerealiseerd, zo geeft 76 procent van de respondenten te kennen. Dit Software Asset Management-vakgebied is volgens 73 procent dan ook een belangrijk aandachtspunt voor de IT-auditor. Maar de beroepsgroep geeft ook aan dat het vakgebied serieuzer genomen zou moeten worden in de boardroom: 69 procent van de ondervraagden is van mening dat Software Asset Management onvoldoende aandacht krijgt binnen organisaties.

Financiële risico’s van software non-compliance genegeerd
“IT-auditors controleren onder andere of de juiste personen binnen een organisatie toegang hebben tot bepaalde systemen, software en data. Een meerderheid van 62 procent van de respondenten geeft aan dat in hun controleopdracht niet de vraag begrepen is of de contractuele voorwaarden en restricties die gemoeid zijn met het gebruik van deze systemen daadwerkelijk worden nageleefd”, aldus woordvoerder Jan de Heer van NOREA. “Dit geeft aan dat IT-auditors vooral worden ingeschakeld om andere, ook essentiële aspecten zoals de betrouwbaarheid en veiligheid van software, te controleren en minder om onderzoek te doen naar de grote financiële risico’s die aan software non-compliance kleven”.

Audit van softwareleveranciers schudt de boardroom wakker
Uit het onderzoek blijkt dat strenge naleving van de gebruiksvoorwaarden door softwareleveranciers, bijvoorbeeld in de vorm van een audit, aanleiding zou moeten zijn om de licentiehuishouding te verbeteren. Maar liefst 66 procent geeft aan dat onderzoek van een softwareleverancier over het algemeen inderdaad reden is voor een organisatie om de gehele licentiehuishouding stevig onder de loep te nemen. 41 procent van de auditors geeft aan dat de organisaties waar ze werken specialistische tooling gebruiken om de software licentiehuishouding te monitoren.

Over NOREA
NOREA is de beroepsorganisatie van IT-auditors in Nederland – zij vertegenwoordigt de beroepsgroep en beheert het register van gekwalificeerde IT-auditors (RE’s). Een IT-auditor oordeelt en adviseert over IT in bedrijven en organisaties. Als professional is de IT-auditor de aangewezen deskundige om een onafhankelijke beoordeling uit te voeren van softwarepakketten, IT-projecten, -beheersing en beveiliging. De organisatie heeft ca. 1700 leden en 300 aspirant-leden (IT-auditors in opleiding).

Persbericht NOREA: ‘IT-auditors: Organisaties moeten meer oog hebben voor Software Asset Management

Niet gecategoriseerd