Rapport Expertgroep Big Data en Privacy

9 december 2016
In dit artikel:

In Nieuwspoort is het rapport ‘Licht op de digitale schaduw’ gepresenteerd van de expertgroep Big data en privacy

Het rapport geeft aanbevelingen en suggesties aan bedrijven en organisaties voor een verantwoorde omgang per persoonsgegevens in het perspectief van de technologische ontwikkelingen.

In hoofdstuk 6 (‘Oplossingsrichtingen’) staat als één van de voorbeelden de NOREA PIA handreiking beschreven: ‘Bedrijven hoeven niet zelf het wiel uit te vinden. Er zijn veel organisaties die hen ondersteunen bij het uitvoeren van een Data Protectie Impact Assessment. De Nederlandse Orde van Register EDP/IT-Auditors (NOREA) heeft een handreiking uitgebracht waarin beschreven wordt waar een Privacy Impact Assessment aan moet voldoen, compleet met vragenlijst aan de hand waarvan een concrete PIA kan worden uitgevoerd. De handreiking wordt van tijd tot tijd aangepast. De laatste aanpassing betrof de gevolgen van de Wet Meldplicht datalekken.De huidige instrumenten richten zich op de eisen van de Wbp. De verwachting is dat deze instrumenten in de komende jaren zullen evolueren tot instrumenten die de AVG als uitgangspunt hebben en beter zijn afgestemdop de analyse van risico’s rond big data en privacy’.

Link naar het rapport: Licht op de digitale schaduw, verantwoord innoveren met big data

 

Niet gecategoriseerd