Strategische topics

26 juni 2014
In dit artikel:

Tijdens de NOREA-ledenvergadering zijn door voorzitter Jeroen Biekart enkele ‘strategische topics’ gepresenteerd als een eerste voorzet van het bestuur. Dit naar aanleiding van de strategische toekomstverkenning die de Commissie VISIE2020 momenteel onder handen heeft.

Door de NOREA-commissie VISIE2020 zijn de volgende trends en ontwikkelingen gesignaleerd die bepalend zijn voor de verdere ontwikkelingen van het vakgebied:

  • sterke toename van geïntegreerde digitale informatieverwerking (en mede daardoor)
  • grote behoefte aan toekomstgerichte assurance, zowel in de vorm van uitkomstgerichte audit als IT-governance advies om tot assurance te kunnen komen.

Omdat zich meer aanbieders van assurance-dienstverlening op de markt zullen begeven, is het van belang om de onderscheidende kenmerken van Register IT-auditors (RE’s) te waarborgen en versterken. Waar mogelijk moet worden overwogen differentiatie aan te brengen in ledencategorieën en/of in het stelsel van gedrags- en beroepsregels, zodat die beter aansluiten bij de werkzaamheden van de RE. Daardoor blijft de beroepsuitoefening toch onderscheidend naar de markt.

Niet gecategoriseerd