Versie 1.1 Privacy Impact Assessment (PIA) gepubliceerd

16 juli 2015
In dit artikel:

De NOREA Kennisgroep Privacy heeft een verbeterde versie van de Privacy Impact Assessment gepubliceerd, mede op basis van de eerste feedback van gebruikers. Daarbij zijn ook nog enkele correcties en verbeteringen in de structuur van de tabel aangebracht.

De PIA zal worden geëvalueerd en in de toekomst verder worden verbeterd. Het is de bedoeling om de PIA op basis van ervaring en evaluatie als NOREA-handreiking (conform artikel 15 Reglement Beroepsbeoefening) vast te stellen. Dit document heeft tot dat moment de formele status van studierapport (conform artikel 18 Reglement Beroepsbeoefening).

Document: Privacy Impact Assessment, versie 1.1

Niet gecategoriseerd