De harde en zachte kant van een transitie

Risico’s van IT-outsourcingprojecten beperken met Transition Realtime IT-auditing

9 november 2013
In dit artikel:

IT-outsourcingprojecten verlopen lang niet altijd zoals gewenst. Onderzoek en publicaties tonen aan dat veel van deze projecten uiteindelijk tot een onbevredigende situatie leiden voor de betrokkenen. Een reguliere IT-audit stelt de oorzaken voor het niet-slagen van een IT-outsourcingproject achteraf vast. Doch het kwaad is dan geschied en (bijna) alle projectkosten zijn dan al gemaakt. Transition Realtime IT-auditing is een vorm van IT-auditing die het verloop van de transitiefase van een IT-outsourcingproject realtime toetst. Deze toetsing richt zich op zowel de harde kant als de zachte, meer menselijke, kant van het project. Hierdoor is het mogelijk om direct bij te sturen wanneer risico’s dreigen te ontstaan. Risico’s worden meteen weer teruggebracht tot een acceptabel niveau, waardoor de slaagkans van het project vergroot.

Ga naar het hele artikel

Leon Dohmen