Hoe de data-explosie al onze vragen gaat beantwoorden

De big data revolutie

We leven in een maatschappij die steeds verder digitaliseert, niet het minst door de opkomst van social media en het gebruik van mobiele apparaten. Het gevolg is een enorme groei aan data die wordt gegenereerd en vastgelegd. Deze groei is volgens de auteurs Viktor Mayer-Schönberger en Kenneth Cukier zodanig extreem groot dat we met elkaar…

Nieuw Studierapport

Jaarrekeningcontrole in het mkb: IT-audit geïntegreerd in de controle aanpak

In mei 2014 is een Studierapport gepresenteerd door een samen-werkingsverband van NBA, NOREA en TUACC waarin op praktische wijze een geïntegreerde controleaanpak voor IT-audit en financial audit in het kader van de jaarrekening controle wordt beschreven. De tijden van een papieren administratie zijn voorgoed voorbij, ook in het mkb. Niet langer kan de accountant zich…

Succesvolle gesprekken in situaties die er toe doen

Stel, u heeft een gesprek met de IT-manager die verantwoordelijk is voor het object waarop u een audit heeft gedaan. Het gespreksonderwerp is uw concept-auditrapport dat, bijvoorbeeld, tal van ernstige tekortkomingen in de beveiliging van webapplicaties blootlegt. De belangen zijn aan beide kanten groot. Als het rapport ongewijzigd hogerop gaat, kan de IT-manager onder vuur…

IT outsourcing doesn’t matter…

Outsoursingstrajecten gaan in de praktijk nogal eens mis en ‘blinde’ uitbesteding, zonder vooraf goed na te denken over keuze van de sourcing-partner en over de zaken die allemaal geregeld moet worden om een uitbestedingsrelatie goed te kunnen beheersen, is niet verstandig. Over dit onderwerp is al veel geschreven en ook in dit blad besteedden we…

Hoe IT-projecten slagen en falen

‘Wéér een boek over projectmanagement’ dacht ik, toen ik Hoe projecten falen en slagen van Carolien Sch.nfeld ter recensie kreeg aangeboden. Opnieuw zo’n opsomming over mislukte projecten gebaseerd op cijfers die snel van het internet zijn geplukt. Gevolgd door het wenkend perspectief hoe het beter kan volgens methode XYZ. Enigszins, maar leest u toch even…

Duistere zaken

Voor mij liggen twee boeiende boekendie over de zachtere kanten van hackinggaan.Het eerste boek is ‘Dark Market’, geschrevendoor Misha Glenny, een Britse onderzoeksjournalisten historicus. Glenny heeftgewerkt voor Britse kwaliteitsmedia zoalsde BBC en het dagblad The Guardian ensinds januari 2012 is hij als gastdocent verbondenaan de Columbia University. In2008 schreef hij het spraakmakende boek‘McMafia’, dat ging…

Hoeveel appels mag een peer kosten?

Business cases zijn geduldig. De praktijk leert dat plannenmakers nogal eens in de valkuil trappen van een overschatting van de baten van een software-ontwikkelproject en een onderschatting van de kosten ervan – hetzij uit overmatig optimisme, hetzij door de wens ‘het project erdoor te krijgen’. Het kan dan ook allerminst kwaad als een organisatie tijdens…

Over Cloud Computing – Waarom een taxi kopen als je alleen vervoer nodig hebt?

Over Cloud Computing – Waarom een taxi kopen als je alleen vervoer nodig hebt? Auteurs: De publicatie is geschreven door achttien auteurs, werkzaam bij verschillende bedrijven ISBN: 978-90-79272-09-9 Drs. Thomas Wijsman RE is als projectmanager bij de Algemene Rekenkamer verantwoordelijk voor de coördinatie van onderzoeken op het gebied van informatievoorziening en ICT.

Increasing the Performance of an Emerging Discipline

Enterprise Architecture Coming of Age

In deze boekbespreking behandelen wij het proefschrift van Bas van der Raadt. Van der Raadt is fulltime werkzaam als managementadviseur en heeft daarnaast zijn onderzoek uitgevoerd. Hij is gestart met dit onderzoek, omdat hij tijdens het uitvoeren van zijn praktijkwerk als enterprise architect bij verschillende klanten hetzelfde probleem zag. Vandaag de dag gebruiken veel organisaties…