Diploma-uitreiking

Op 21 april 2015 was er een gezamenlijke diploma-uitreiking van de post-masteropleidingen IT-Auditing & Advisory en Internal Auditing & Advisory. De diploma’s werden uitgereikt door dr. Arno Nuijten RE CIA CISA en Ron de Korte RA RE RO CIA. Namens de studenten bedankte Niesje Belder de opleidingen voor het gegeven onderwijs en de ondersteuning. Zij…

PhD Workshop IAA en ITAA opleidingen

ESAA organiseerde op dinsdag 19 mei een kleinschalige PhD-workshop voor enkele (aspirant) onderzoekers rond de IT-Auditing & Advisory (ITAA) en Internal Auditing & Advisory (IAA) opleidingen. Onder leiding van prof. dr. Mark Keil (Georgia State University, USA) werden de deelnemers hands-on wegwijs gemaakt in enkele bruikbare technieken voor kwantitatief onderzoek: de analyse van interactie-effecten in…

ESAA

In memoriam Gert van der Pijl

Met groot leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze (oud) collega prof. dr. Gert (G.J.) van der Pijl RE op 2 maart 2015. Hij was al enige tijd ernstig ziek, maar is tot op het laatst betrokken gebleven bij onze opleidingen en het onderzoek. Wij zijn, met de familie, dankbaar voor alle blijken…

Colleges over actuele thema’s uit het vakgebied

De post-master opleidingen Internal Auditing & Advisory en IT-Auditing & Advisory (ESAA) worden afgesloten met colleges over actuele thema’s uit het vakgebied. Deze colleges worden ook opengesteld voor alumni en belangstellenden. In de maanden mei en juni 2015 worden colleges gegeven over onder andere ICT Fraude en Forensics, Escalating IT-Projects, Data- en procesanalyse en Impact…

Global sourcing en COBIT 5.1 positie in opleiding

De afgelopen decennia is het aandeel van de automatisering dat wordt verzorgd door externe leveranciers gestaag gegroeid. Organisaties die meer dan 75% van hun automatisering hebben uitbesteed zijn geen uitzondering. Ook is het aantal externe leveranciers waar organisaties mee samenwerken gegroeid. Verder wordt een steeds groter deel van de automatisering niet meer in Nederland uitgevoerd…

Toepassing van Root Cause Analysis

Op 5 november 2014 organiseerden de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) en de Young Professionals van het Instituut van Internal Auditors (IIA) een PE-bijeenkomst in de vorm van een kennissessie waarin Alina van Meer-Stan en Jelle Rinkel (alumni van de IAA respectievelijk de ITAA-opleiding) de inhoud van hun referaat presenteerden. Hun referaat ging…

TIAS seminar: Business transformatie

De dynamiek in organisaties is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Veranderen is de norm geworden. Er gaat geen dag voorbij of nieuwe technologie dient zich aan. Dat biedt nieuwe mogelijkheden, maar stelt ook eisen aan de IT-auditor. Ieder jaar organiseert de Executive Master of IT-auditing van TIAS School of Business and Society een seminar. Dit…

Aanschuifcolleges

De opleidingen IT-Auditing & Advisory en Internal Auditing & Advisory bieden ook dit collegejaar geïnteresseerden de mogelijkheid aan te schuiven bij een regulier college om kennis te maken met de opleiding. Bij de volgende colleges kan worden aangeschoven: Auditing Theorie, Soft Controls, Audit Committees en Informatiebeveiliging. Zie voor verdere informatie www.esaa.nl.

Module BIV/AO

In maart 2015 gaat de module BIV/AO van start. Deze module maakt onderdeel uit van de reguliere opleidingen, waarvoor ook losse inschrijving mogelijk is. De module heeft tot doel de student in staat te stellen om een organisatie te beoordelen op de kwaliteit van de genomen beheersmaatregelen en de kwaliteit van de bestuurlijke informatieverzorging. Aan…

IT-COMPLEXITEIT EN BEHEERSING

Op 20 juni 2014 vierde de post-master opleiding IT-Auditing & Advisory haar 25-jarig bestaan met een symposium over het onderwerp ‘IT-Complexiteit en Beheersing: op zoek naar woorden voorbij bestaande kaders’. Tevens werd op deze dag het gelijknamige boek gepresenteerd onder redactie van de wetenschappelijk directeuren dr. Arno Nuijten RE CIA CISA en prof. dr. Mark van…