Van de redactie

Drie maanden verder

Covid-19, drie maanden verder. Onze nieuwe manieren van werken zijn misschien niet helemaal normaal geworden, maar beginnen wel min of meer te wennen. Manon van Rietschoten en Dominique Oudhuis haken in op deze actualiteit en beschrijven in ‘Virtueel in plaats van fysiek verbinden; Het nieuwe normaal’ hun ervaringen met virtueel vergaderen, wat nu zo ongeveer…

Van de redactie

Gewone editie in ongewone tijden

Het zijn ongewone tijden. Onzekerheid, bezorgdheid en hectiek wisselen elkaar af en strijden om voorrang. Individuele situaties verschillen, maar de corona-epidemie verstoort onze hele samenleving en laat ook de leden van onze beroepsgroep niet onberoerd. Sommigen worden mogelijk zelfs persoonlijk op enigerlei wijze getroffen. Ondanks dit alles proberen we ons werk zoveel mogelijk voort te…

Van de redactie

Panta rhei

Niets is blijvend. Heraclitus wist dat al, de Griekse filosoof uit de vijfde eeuw voor Christus. ‘Panta rhei’, was een van zijn filosofische beginselen: alles stroomt, alle dingen veranderen voortdurend. Zo ook ons blad. Deze nieuwe aflevering van ‘de IT-Auditor’ verschijnt op een vernieuwde versie van onze website. Die was na vier jaar toe aan…

Van de redactie

IT-auditing in beweging

Stilzitten is ongezond, we moeten bewegen. Dat geldt niet alleen voor mensen. De slogan ‘stilstand is achteruitgang’ is net zo van toepassing op organisaties, beroepen en vakgebieden. Moeten we ons als IT-auditors zorgen maken of we wel genoeg beweging krijgen? Nee natuurlijk. De ontwikkelingen binnen de IT gaan zo snel dat we niet eens de…

Risico’s, beheersing en de grenzen van ons vakgebied
Van de redactie

Risico’s, beheersing en de grenzen van ons vakgebied

Als je bij een audit meent dat wat je op het beeldscherm ziet voor zichzelf spreekt, denk dan nog eens extra na… Laat je niet rechts passeren door aanstormende hackers… En wat hebben we aan vaste normen in de complexe werkelijkheid van de organisaties die we auditen? Zie hier een aantal prikkelende thema’s in dit…

Van de redactie

Outsourcing, al dan niet via de cloud, blijft ons bezighouden. We besteden er aandacht aan via een artikel en een boekbespreking. En we hebben nog en aantal andere interessante onderwerpen voor u. In hun artikel ‘Auditen in de cloud; een praktijkvoorbeeld’ geven Anouschka Carlier-Algoe, Xander Bordeaux en Suzanne Scheuller een kijkje in de keuken van…

Van de redactie

Dit is weer een nummer met een mix van harde en zachtere onderwerpen. Dat weerspiegelt de breedte van ons vakgebied. In control zijn heeft immers alles te maken met techniek en harde methoden. Tegelijkertijd is het ook mensenwerk. De column gaat in op de manier waarop we door onze beroepspraktijk geconditioneerd zijn om gedachten onder…

Van de redactie

Hoe omgaan met risico’s? Dat is wat ons auditors geregeld bezig houdt. Risico-alertheid is voor velen onder ons een tweede natuur – en voor sommigen misschien zelfs wel de eerste natuur. Hier sluit dit nummer prima bij aan, want de artikelen hebben bijna allemaal met risico’s te maken. De titel Help … mijn eerste column’ verraadt…

Van de redactie

In dit laatste nummer van 2015 vindt u weer verschillende interessante artikelen, onder meer over technologie en over communicatie. Achmed Bouazza neemt de gangbare patchpraktijk op de korrel in zijn column met de titel ‘Patchwork: kunstwerk of lappendeken?’. Met het opkomende verschijnsel ‘Internet-connected everything’ wordt het patchen steeds lastiger. Er is dus alle reden om…

Van de redactie

Willen wij ons vak verantwoord kunnen blijven uitoefenen, dan is voortdurende aandacht voor zowel praktijk als theorie onontbeerlijk. Als redactie proberen we dan ook over de nummers van het blad heen een balans tussen deze twee perspectieven te bewaren. Dit keer presenteren we een nummer met overwegend een praktische invalshoek. Het bevat artikelen die de…

Framework

Voor IT-auditors is framework geen onbekend begrip. We kennen COBIT en ITIL en vele andere… Een framework kun je omschrijven als een conceptuele structuur die helpt bij het uitvoeren van een bepaalde activiteit. In dit nummer maken we kennis met twee nieuwe frameworks die ons kunnen ondersteunen bij onze auditactiviteiten en advieswerk. Twee nieuwe hulpmiddelen…

Van de redactie

Tijdens de afrondende werkzaamheden voor deze uitgave van de IT-Auditor ontvingen wij het bericht van het overlijden van onze hoofdredacteur Gert van der Pijl. Het bestuur van NOREA, de Erasmus School of Accounting & Assurance en de redactie staan in hun In Memoriam stil bij het leven van Gert en zijn bijdragen aan ons vakgebied….